Informationen

Veranstalter

Deutsche Gesellschaft für Neuroradiologie

Deutsche Gesellschaft für Neuroradiologie e.V.
Ernst-Reuter-Platz 10
10587 Berlin
Mail: dgnr@neuroradiologie.de
www.dgnr.org

Kongressmanagement

Kongress- und Kulturmanagement GmbH
Rießnerstraße 12B
99427 Weimar

Telefon: +49 3643 2468-0
E-Mail: info@kukm.de

Projektleitung:
Antje Sauter
Telefon: +49 3643 2468-157
E-Mail: antje.sauter@kukm.de

Teilnehmer- und Referentenbetreuung:
Katharina Pracht
Telefon: +49 3643 2468-127
E-Mail: katharina.pracht@kukm.de

Industrie- und Sponsorenkoordination:
Roberto Keßler 
Telefon: +49 3643 2468-124
E-Mail: roberto.kessler@kukm.de